Problematyka uzależnień młodzieży od substancji psychoaktywnych

Problematyka uzależnień młodzieży od substancji psychoaktywnych

Narkomania w Polsce jest coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. Można powiedzieć, że stała się chorobą XXI wieku. Coraz częściej narkotyki brane są przez osoby niepełnoletnie – młodzież, która nieświadoma zagrożenia szybko uzależnia się od zażywanej substancji. Uzależnienie to inaczej nieodparta siła, która przeradza się w potrzebę zażycia danej substancji. Wyróżniamy 3 rodzaje uzależnień: uzależnienie fizyczne, uzależnienie psychiczne i uzależnienie społeczne. 

Jak zdiagnozować uzależnienie?

Zdiagnozowanie uzależnienie u młodzieży nie jest proste, a w przypadku stwierdzenia poniższych objawów należy zwrócić się do terapeuty lub ośrodka leczenia i terapii uzależnień:

  • nieodparta pokusa zażycia narkotyku
  • brak samokontroli
  • objawy odstawienie wywołujące silne poczucie złagodzenia tego stanu poprzez zażycie kolejnej dawki narkotyku.
  • uodpornienie organizmu na zażywany narkotyk, tym samym potrzeba zażywania coraz większej jej ilości
  • przymus zażycia narkotyku nawet w przypadku widocznego załamania stanu zdrowotnego

Leczenie i terapia uzależnień 

Bardzo często nieświadoma problemu młodzież zatraca się w uzależnieniu i taci kontrolę nad swoim życiem. Bardzo istotną kwestią jest jak najszybsze leczenie uzależnień młodzieży. Zwiększa to skuteczność i skraca czas terapii. W zależności od stopnia zaawansowania nałogu dobierany jest odpowiedni program i zajęcia z terapeutami. Młodzież często przecenia swoje siły w walce z uzależnieniem i próbuje uporać się z nim samodzielnie. Niestety, takie próby kończą się w 99% niepowodzeniem. Wsparcie rodziny w tych trudnych willach nie jest bez znaczenia. Młodzież jest dumna, butna i nie przyzna się, że takiego wsparcia potrzebuje. 

Dodaj komentarz