Jak wygląda mechanizm uzależnienia od alkoholu u młodzieży

Jak wygląda mechanizm uzależnienia od alkoholu u młodzieży

Z badań wynika, że napoje alkoholowe są najczęściej spożywaną substancją psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej. Młodzi ludzie sięgają po nie częściej niż po papierosy i narkotyki. Większość młodzieży zaczyna eksperymentowanie z tą używką już w wieku około 12 lat, a proces uzależnienia często rozpoczyna się już przed 18 rokiem życia. Zwiększenie dynamiki picia alkoholu zauważa się zarówno wśród chłopców, jak i dziewcząt. Tak, dzieci i nastolatkowie są w stanie uzależnić się od alkoholu. Mechanizmy uzależnienia charakteryzują się u osób młodych inną specyfiką, niż u dorosłych. 

Dlaczego dzieci i młodzież sięgają po alkohol? 

Przede wszystkim podstawowe pytanie, jakie należy sobie zadać brzmi: „Dlaczego młodzi ludzie w ogóle sięgają po alkohol skoro jest to używka przeznaczona dla osób pełnoletnich?”. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze, niebagatelne znaczenie mają indywidualne predyspozycje młodego organizmu. Po drugie, dzieci biorą przykład z własnej rodziny. Młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcyjnych, gdzie opiekunowie są uzależnieni od alkoholu, często cierpi na różne lęki i styka się na co dzień z przemocą. Słaby stan psychiczny dzieci skłania je do powielania negatywnych wzorców. Po trzecie, nie bez znaczenia jest niepożądany wpływ grupy rówieśniczej. Nastolatkowie pragną się popisać, zaistnieć w grupie lub przypodobać się pewnym osobom. Po czwarte, młodzież sięga po alkohol, by zminimalizować stres związany na przykład z obowiązkami szkolnymi. Po piąte, prawda jest taka, że żyjemy w społeczeństwie z dość mocno rozpowszechnioną kulturą picia alkoholu. Młodzi ludzie na co dzień stykają się z reklamą i innymi przekazami medialnymi, które wręcz zachęcają do spożywania alkoholu. Używka ta często pojawia się w filmach, skeczach, jest ogólnie dostępna na półkach sklepowych i nierzadko także w barkach rodziców. Większość opiekunów pije alkohol przy dzieciach. Nawet jeśli są to niewielkie ilości nie da się zaprzeczyć, że młodzi ludzie dorastają w kulturze picia alkoholu i przez to jest im łatwiej sięgać po tą używkę. 

W jaki sposób młody organizm uzależnia się? 

Za chorobę alkoholową u młodzieży, podobnie jak u osób dorosłych, odpowiedzialne są patologiczne mechanizmy. Uzależnienie nie jest tak naprawdę kwestią ilości, czy też częstotliwości picia alkoholu. Stworzone zostały różne, naukowe koncepcje, które tłumaczą sposoby uzależnienia u młodych ludzi. Przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę z tego, że alkohol oddziałuje na układ nerwowy i wpływa na procesy chemiczne zachodzące w mózgu. Niedojrzały układ nerwowy jest dużo bardziej podatny na uzależnienie. Trudno jest sprecyzować wszystkie mechanizmy uzależnienia u młodych ludzi. Można jednak wskazać pewne grupy.Należą do nich:  

  • uporczywe dążenie do przyjmowania alkoholu, czyli tzw. wewnętrzny przymus,
  • dążenie do szkodliwych zachowań pomimo zdawania sobie sprawy ze szkód, jakie one powodują,
  • uczucie ulgi spowodowane spożyciem alkoholu, co wiąże się z występowaniem nieprzyjemnych stanów psychicznych oraz fizycznych w czasie abstynencji. 

W pierwszym przypadku mowa o biologicznych, często dziedzicznych predyspozycjach danej osoby. Młodzież wychowywana w rodzinach z problemem uzależnienia cechuje się wysoką, fizjologiczną tolerancją na alkohol. Druga grupa dotyczy mechanizmu o wymiarze społecznym kiedy to młody człowiek najczęściej dąży do odnalezienia się w niewłaściwej grupie rówieśniczej i obawia się wykluczenia. Spożywanie alkoholu ma w tym przypadku na celu przypodobanie się, czy też chęć popisania się. Trzeci mechanizm związany jest z psychicznymi zaburzeniami oraz ze specyficznymi cechami psychologicznymi, które są odpowiedzialne za podatność na uzależnienie. W tej grupie znajdują się młodzi ludzie, którzy nie potrafią umiejętnie radzić sobie z problemami, stresem, czy też własnymi emocjami. Jest to często również młodzież pełna lęku oraz z niskim poczuciem własnej wartości. 

Jak zapobiegać uzależnieniom u młodych ludzi? 

Uzależnienie od alkoholu w młodym wieku prowadzi do poważnych problemów w szkole, w domu oraz może być także źródłem agresji. Zwiększone jest również prawdopodobieństwo utraty zdrowia albo nawet życia. Jak można zapobiegać uzależnieniu u młodych ludzi? Niezwykle istotne jest emocjonalne wsparcie ze strony rodziców oraz kontrolowanie działań dziecka. Poczucie wsparcia oraz dobry kontakt z opiekunami są absolutną podstawą. Istotną rolę odgrywa także odpowiednia grupa rówieśnicza, posiadanie autorytetów oraz uczestniczenie w pozaszkolnych zajęciach. Rozbudzanie w dziecku zainteresowań to jeden z najlepszych kroków w kierunku szczęśliwego i wartościowego życia. 

Pomoc dla dzieci i młodzieży w walce z uzależnieniem: https://terapia-totu.pl/kontakt

Dodaj komentarz